hourse
hourse hourse
hourse
Eздата при нас

Винаги съм си представял конния стрелец като конник, човек, така слял се с коня, че да е полу-човек, полу-кон! За съжаление, когато преди години започнах да се уча да яздя, ме учеха винаги да контролирам коня, държейки поводите, с болезнено въздействие на желязо в устата му, да се стискам в него и да внимавам, защото конете били непредсказуеми. Това някък си силно се разминаваше с представите ми за Конника. Знаех,че пътя към всичко не е грубия физически контрол, а пътя към сърцето и душата на коня. Ако един кон си даде сърцето и душата, всичко останало е лесно! Така с годините успях да създам собствена система за възпитание и общуване с конете, изградена на базата на естествен начин – без наказания и железа. Тя учи на разбирателство, т.е. на дълбоко проникване в психологията, поведението и движението на конете. Основния принцип е – самоусъвършенстването. Преди да искаш нещо от коня, трябва да промениш себе си. Крайната й цел е достигането на пълно взаимно разбирателство с конете.

 

 

hourse