hourse
hourse hourse
hourse
Стрелба с традиционен лък

 

Да стреляме с лък, без да използваме допълнителни средства като мерници, стабилизатори и други помощни аксесоари, осланяйки се на вътрешния фокус и концентрация, свързвайки нашето вътрешно око с целта и дишайки в ритъма на изстрела.

Да застанем с лък срещу мишената и затвори очи. Да погледнем отвъд нея и изключим всичко, което ни заобикаля. Да разпънем лъка и стрелата да полети като лъч светлина, попадайки в набелязаната цел, цел голяма колкото върха на стрела. Поток от енергия, който се движи от очите към мишената и се връща обратно, преминавайки през ръцете ни. Енергия, идваща от сърцето и душата, от гените на нашите предци.