hourse
hourse hourse
hourse
Детски и младежки лагери

Стремежът на Школата е чрез изкуството на ездата и стрелбата с лък, да събуди и подхрани любовта на подрастващото поколение към природата и природосъобразния начин на живот, да възпита в младите хора чувство за отговорност, постоянство и колективност, да обърне погледа им към древните български корени.

Водени от тази идея ние целогодишно организираме детски и младежки лагери, по време на които освен ездата и стрелбата с лък чрез различни интерактивни методи младите участници придобиват познания по: народни занаяти, йога, ориентиране в природата, билкознание, грижа за животните.

 

hourse