hourse
hourse hourse
hourse
Цени

Езда - 1 час – 45 лв. 
Езда  за деца до 10 г.
/40 мин./ – 25 лв.
Преход
еднодневен 99 лв.
Абонамент 10 часа (в рамките на един календарен месец)
200 лв. (картата може да се ползва от повече от един човек)

Стлелба с лък – 20 лв.
За деца до 10 г.
10 лв.

Семинар по стрелба с лък, езда и естествени отношения с конете 50 лв./час


Нощувка в юрта
30 лв., за деца до 10 г. 15 лв.
Наем на къмпинг място (палатка) – 8
лв./човек

hourse